ZŠ Sedlnice

ZŠ Sedlnice

Tato pobočka ZUŠ MIS Music sídlí v Základní škole v Sedlnicích. Vyučuje se tam pouze hudební obor a to tyto nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna, klasická kytara, housle, zpěv a sborový zpěv. Od letošního roku přibude i možnost studovat hru na trombón. Povinnou součástí výuky je také Hudební nauka. Na výuce dětí se podílejí tři pedagogové.
Nedílnou součástí výuky jsou také pravidelná vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost na nejrůznějších akcích: předehrávky, koncerty, vystoupení pro seniory, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, Noc kostelů a další.

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Sedlnice č.253
742 56 Sedlnice

Vyučující

DiS. Jana Janošíková

 • housle,
 • kytara
 • flétna
 • hudební nauka
 • klavír
Motto: Hudbou od srdce k srdci.

BcA. Jana Moravcová, DiS.

 • zpěv
 • klavír
 • sborový zpěv
 • hudební nauka

Marek Bukovjan, DiS.

 • trombon
 • zobcová flétna
Motto: Hudba není o notách, ale o emocích.