ZŠ Sedlnice

ZŠ Sedlnice

Tato pobočka ZUŠ MIS Music sídlí v Základní škole v Sedlnicích. Vyučuje se tam pouze hudební obor a to tyto nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna, klasická kytara, housle, zpěv a sborový zpěv. Od letošního roku přibude i možnost studovat hru na trombón. Povinnou součástí výuky je také Hudební nauka. Na výuce dětí se podílejí tři pedagogové.
Nedílnou součástí výuky jsou také pravidelná vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost na nejrůznějších akcích: předehrávky, koncerty, vystoupení pro seniory, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, Noc kostelů a další.

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Sedlnice č.253
742 56 Sedlnice

Vyučující

DiS. Jana Janošíková

  • housle,
  • kytara
  • flétna
  • hudební nauka
  • klavír
Motto: Hudbou od srdce k srdci.

Marek Bukovjan, DiS.

  • trombon
  • zobcová flétna
Motto: Hudba není o notách, ale o emocích.

MgA. Lenka Švorcová

  • zpěv
  • klavír

Motto::“Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná” B. Němcová

Tomáš Zapletal

  • klavír