Cvrčci

Dětský pěvecký sbor Cvrčci začal pod tímto názvem v SZUŠ MIS music působit ve školním roce 2013/2014. Je určen především dětem mladšího školního věku, tedy 6 – 11 let.
Naším cílem je vytvoření přirozeného kladného vztahu dítěte ke zpěvu, který jako jedna z prvních hudebních aktivit přispívá k rozvíjení celkové hudebnosti dětí i jejich osobnosti.
Děti se při zpěvu písniček vybíraných s ohledem na jejich věk (lidové i dětské písně, písničky z pohádek i dětských muzikálů aj.) učí základům správného dýchání, uvolnění mluvidel, artikulaci a v neposlední řadě si rozšiřují hlasový rozsah a upevňují rytmické cítění.
Kromě zpěvu využíváme také různé cinkací, drnkací a bicí nástroje. V poslední době se zaměřujeme i na muzikálovou tvorbu pro děti, kde spojujeme zpívání s pohybovým ztvárněním hudby i textu, což děti velmi baví.
Všechny tyto aktivity jsou prováděny hravou formou s přihlédnutím k věku dítěte a ke stupni jeho fyzického i psychického vývoje.
Velkým přínosem pro celkový rozvoj dítěte je i pobyt v kolektivu, děti se učí spolupracovat s ostatními a být součástí určité skupiny.
Členy sborečku jsou děti, které se v naší škole učí hrát na nějaký hudební nástroj, není to ale podmínkou. Navštěvují nás také děti, které chtějí pouze zpívat ve sborečku. Součástí výuky je i jedna hodina hudební nauky týdně.
Vystupujeme především na akcích školy, jako jsou třídní předehrávky, vánoční a jiné veřejné koncerty školy, máme za sebou několik vystoupení na pobočce ve Štramberku ke Dni matek a také vystoupení pro mateřské školy nebo na Benefičním koncertě.
Zkoušky sborečku probíhají vždy v úterý od 15,40 do 16,25 v hudebním sále školy, popř. v učebně č. 19 ve 2. patře.
Jsme rádi za každé dítě, které se raduje ze společného zpívání!

Bližší informace podá:
Mgr. Marie Melnarová
tel. 776 270 064
email: [email protected]

Vyučující

Mgr. Marie Melnarová